Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku jest prowadzony na podstawie (art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071).

Dane z rejestru nie są udostępniane na podstawie (Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2014r., poz 1182).

Wersja XML