Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
898574181099110780198951023195431962810488862300
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1532368087905635375806680897079527576761284109762
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8266652475696731926984696013708062246895646610121
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70397642159069081663164355178585764701584456419106
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44363243135871252158397544462251978755770175508208
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276633734291353374562991293028482921422937214109
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164912792405182219201276206222982338265925232681
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000046534127512371346
 1. Zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Wyświetleń: 68940
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 50081
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 47770
 4. Programy
  Wyświetleń: 17420
 5. Orzekanie o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 13623
 6. Komunikaty
  Wyświetleń: 10307
 7. Rehabilitacja społeczna
  Wyświetleń: 8738
 8. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.
  Wyświetleń: 8323
 9. Komunikaty
  Wyświetleń: 8198
 10. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Wyświetleń: 7946
 11. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7586
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6982
 13. Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5492
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5310
 15. Wnioski
  Wyświetleń: 5280
 16. Pomoc Dziecku i Rodzinie
  Wyświetleń: 5040
 17. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4965
 18. Wykorzystanie środków PFRON
  Wyświetleń: 4675
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4603
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4569
 21. zapytanie ofertowe - szkolenia/kursy zawodowe
  Wyświetleń: 4508
 22. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4504
 23. Dostęp Do Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 4474
 24. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 4350
 25. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 4319
 26. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z organizacji pieczy zastępczej za 2013 rok
  Wyświetleń: 4247
 27. PFRON
  Wyświetleń: 4226
 28. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4210
 29. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 4177
 30. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń / kursów zawodowych
  Wyświetleń: 3921
 31. Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3833
 32. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3748
 33. Rejestr Skarg i Wniosków
  Wyświetleń: 3703
 34. Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3671
 35. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3624
 36. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3529
 37. Budżet PCPR na 2015 rok
  Wyświetleń: 3503
 38. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 3401
 39. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3399
 40. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3363
 41. Budżet
  Wyświetleń: 3352
 42. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3334
 43. Ogłoszenie o wynikach II etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 3240
 44. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 3202
 45. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2012 rok
  Wyświetleń: 3173
 46. Uwaga! Adresaci pilotażowego programu
  Wyświetleń: 3125
 47. Podstawa prawna działania
  Wyświetleń: 3120
 48. Mienie
  Wyświetleń: 2987
 49. Uchwały i Zarządzenia
  Wyświetleń: 2927
 50. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2887
 51. Możliwość pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  Wyświetleń: 2869
 52. Kodeks Etyki Pracowników
  Wyświetleń: 2832
 53. Inne informacje publiczne
  Wyświetleń: 2764
 54. Pomoc dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 2752
 55. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 2698
 56. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 2604
 57. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2008 rok
  Wyświetleń: 2587
 58. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2568
 59. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2512
 60. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 2426
 61. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2423
 62. Komunkiat w sprawie realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II
  Wyświetleń: 2380
 63. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 - 2018
  Wyświetleń: 2378
 64. Konkurs Lady D
  Wyświetleń: 2361
 65. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów / treningów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 2173
 66. Realizacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2165
 67. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 2133
 68. Projekt - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 2102
 69. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2083
 70. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 2014r.
  Wyświetleń: 2058
 71. Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia:zajęć o tematyce przemocy w rodzinie, konsultacji psychoterapeutycznych, terapii uzależnień i konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 2053
 72. Oferta pracy dla osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1992
 73. Rodzinna Piecza Zastępcza
  Wyświetleń: 1990
 74. Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa
  Wyświetleń: 1961
 75. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 1944
 76. Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1916
 77. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 1912
 78. Zapytanie ofertowe dotyczące konsultacji psychologicznych
  Wyświetleń: 1888
 79. Wykorzystanie środków PFRON za 2012 rok
  Wyświetleń: 1875
 80. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019 - 2025"
  Wyświetleń: 1868
 81. Program Wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 1828
 82. Porady psychologa w ramach pieczy zastepczej
  Wyświetleń: 1825
 83. Wykorzystanie za 2007r.
  Wyświetleń: 1819
 84. Program "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1811
 85. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 1763
 86. Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1762
 87. Zmiany w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1759
 88. Oferta - prowadzenie doradztwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1710
 89. Podział środków finansowych PFRON za rok 2009
  Wyświetleń: 1709
 90. Sprzęt ortopedyczny do bezpłatnego użyczenia
  Wyświetleń: 1708
 91. Oferta - usługa przeprowadzenia warsztatów / treningów umiejetnosci społecznych
  Wyświetleń: 1697
 92. Oferta - prowadzenie doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1686
 93. informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w dniu 18.04.2014r.
  Wyświetleń: 1672
 94. Wsparcie Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka
  Wyświetleń: 1665
 95. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach
  Wyświetleń: 1637
 96. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych
  Wyświetleń: 1618
 97. Wykorzystanie za 2008r.
  Wyświetleń: 1615
 98. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd w Powiecie Kłobuckim w 2013 r.
  Wyświetleń: 1592
 99. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku - "Prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 1584
 100. Projekt "Szansa na zatrudnienie"
  Wyświetleń: 1568
 101. Szkolenia rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1568
 102. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobomi zakaźnymi
  Wyświetleń: 1563
 103. Wykorzystanie za 2011 r.
  Wyświetleń: 1559
 104. Wykorzystanie za 2010 r.
  Wyświetleń: 1550
 105. Wykorzystanie za 2009 r.
  Wyświetleń: 1526
 106. Informacja o zmianie godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1491
 107. Klub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1456
 108. Informacja dotycząca środków finansowych z PFRON
  Wyświetleń: 1454
 109. Informacja o możliwości korzystania z ulg i o uprawnieniach podatkowych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1452
 110. Komunikat w sprawie realizacji przez Powiat Kłobucki projektu dofinansowanego ze środków EFS Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkaców powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1418
 111. Informacja o Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Wyświetleń: 1399
 112. Ogłoszenie dotyczące realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 1379
 113. Informacja o realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2013 roku
  Wyświetleń: 1375
 114. Procedury programów: Pegaz 2010 oraz Komputer dla Homera 2010.
  Wyświetleń: 1372
 115. Ostrzeżenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Zakup wózka o napędzie elektrycznym - krok po kroku
  Wyświetleń: 1371
 116. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1360
 117. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015r.
  Wyświetleń: 1328
 118. Informacja o Ośrodku Szkolno - wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Laskach
  Wyświetleń: 1292
 119. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1289
 120. Procedury i nabór wniosków w ramach programu JUNIOR
  Wyświetleń: 1287
 121. Wolny sprzęt do użyczenia
  Wyświetleń: 1286
 122. ogłoszenie dotyczące konsultacji
  Wyświetleń: 1284
 123. Nabór do Dziennego Domu "Senior+" w Kłobucku
  Wyświetleń: 1279
 124. Konsultacje z zakresu tworzenia, prowadzenia oraz finansowania spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 1277
 125. Procedury i nabór wniosków w ramach programy Pitagoras
  Wyświetleń: 1260
 126. Realizacja programu "Aktywny samorząd" - Moduł II
  Wyświetleń: 1256
 127. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1238
 128. Informacja dotycząca dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  Wyświetleń: 1237
 129. Polityka prywatności serwisu www.pcpr.klobuck.pl
  Wyświetleń: 1227
 130. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 1222
 131. Komunikat w sprawie terminu składania wniosków Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx
  Wyświetleń: 1198
 132. Procedury organizacyjne w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wyświetleń: 1194
 133. Informacja o Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.pdf
  Wyświetleń: 1187
 134. Ogłoszenie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej PFRON
  Wyświetleń: 1185
 135. Procedury i nabór wniosków w ramach programu Pegaz 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Wyświetleń: 1173
 136. Zmiana danych kontaktowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 1145
 137. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Wyświetleń: 1123
 138. Zaproszenie na Piknik integracyjny ze Stowarzyszeniem "Mila i Przyjaciele"
  Wyświetleń: 1121
 139. Informacja na temat realizacji Modułu II programu "Aktywny samorząd"
  Wyświetleń: 1113
 140. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1084
 141. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  Wyświetleń: 1065
 142. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 1008
 143. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ...
  Wyświetleń: 973
 144. Nabór na stanowisko urzędnicze - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 464
 145. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 348
 146. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Wyświetleń: 342
 147. Nabór - na stanowisko fizjoterapeuty
  Wyświetleń: 181
 148. Konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej 29.07.2021 r. godz 10-13
  Wyświetleń: 168
 149. Dostępność
  Wyświetleń: 137
Wersja XML