Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

Personel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku:

1. Pani Bożena Wąsik - Główna Księgowa

2. Pani Diana Szafran - Starszy Księgowy

3. Stanowiska do spraw socjalno - bytowych pieczy zastępczej:

- Pani Joanna Warchoł - Specjalista pracy socjalnej

- Pani Elżbieta Młyńczyk - Specjalista pracy socjalnej

- Pani Klaudia Witt - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

- Pani Katarzyna Polak - Pedagog

4. Stanowiska do spraw interwencji i rehabilitacji społecznej:

- Pani Halina Minkina - Aspirant pracy socjalnej

- Pani Anna Wypych - Aspirant pracy socjalnej

- Pani Aleksandra Krysik - Doradca do spraw osób niepełnosprawnych

5. Pan Tomasz Sobiś - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wersja XML