Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc Dziecku i Rodzinie

PDFKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej.pdf
DOCPIECZA ZASTĘPCZA.doc
 

Druki i wnioski:

Rodzinna piecza zastępcza:

PDFWniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodziny zastepczej.pdf
PDFWniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodziny zastepczej.pdf
PDFWniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku.pdf
PDFWniosek na przyznanie dodatku wychowawczego.pdf
PDFWniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka rodziny zastepczej.pdf
PDFWz__r_Dobry_Start_w_pieczy.pdf
PDFWniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastepczej.pdf
 

Pełnoletni wychowankowie  pieczy zastępczej:

PDFWskazanie opiekuna usamodzielnienia.pdf
PDFIndywidualny program usamodzielnienia.pdf
PDFaneks-do-indywidualnego-programu-usamodzielnienia.pdf
PDFWniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.pdf
 

Pełnoletni wychowankowie MOW, SOW:

PDFWskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia.pdf
PDFIndywidualny Program Usamodzielnienia.pdf
PDFaneks-do-indywidualnego-programu-usamodzielnienia.pdf
PDFWniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.pdf
 

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej:

PDFWniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf
 

Wersja XML