Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp Do Informacji Publicznej

Dostęp  do informacji publicznej

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku mogą być mogą być udostepniane na wniosek  DOCWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej-1.doc  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr112, poz 1198.

Tryb wystapienia o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek można składać:

- osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck

- poprzez przesłanie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

- poprzez Platformę e-Usług Publicznych (www.sekap.pl)

Wersja XML