Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III

W nawiązaniu do komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuję, że w 2020 roku będzie realizowany  "Program wyrównywania różnic między regionami III. W ramach programu jednostki samorządu i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do następujących przedsięwzięć pogrupowanych w obszary:

1. Obszar A Zapewnienie dostępności (likwidacja barier architektonicznych) w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z intensywnością udzielania pomocy do 35% kosztów. Beneficjentem pomocy są zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych

2. Obszar B: Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych oraz urzędach m.in. samorządu gminnego ( nowa możliwość ) w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania z intensywnością udzielenia pomocy do 55 %  kosztów w przypadku placówek edukacyjnych i 35 % kosztów w przypadku urzędów. Beneficjentami pomocy są podmioty prowadzące placówki edukacyjne oraz m.in. samorządy gminne.

3. Obszar C: Tworzenie spółdzielni socjalnych z intensywnością udzielenia pomocy do 50%  kosztów. Beneficjentami pomocy mogą być jednostki samorządu i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Obszar D: Likwidacja barier transportowych w zakresie zakupu środka transportu. Beneficjentami pomocy są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, placówki rehabilitacyjne oraz samorządy gminne dowożące osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji. Intensywność pomocy dla warsztatów terapii zajęciowej wynosi 80% kosztów oraz 70% w przypadku pozostałych podmiotów.

5. Obszar E: Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych Beneficjentami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego, a intensywność pomocy wynosi 20 % kwalifikowanych kosztów.

6. Obszar F:Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji istniejącej infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej. beneficjentem pomocy są podmioty tworzące lub prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, a intensywność pomocy wynosi 70% kosztów w przypadku tworzenia i 80% kosztów w przypadku remontu.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, ul. Skorupki 46, tel 34 310 05 24 oraz na stronie internetowej PFRON:  www.pfron.org.pl

Wnioski w zakresie Obszarów B,C, D i F należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w terminie do 17 lutego  2020r.

Druk wniosku:

 

DOCwniosek-obszar-b-c-d-1.doc
 

W zakresie obszaru A i E wnioski należy składać w Śląskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach  w terminie do 30 listopada 2020 roku. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl

 

 

 

Wersja XML