Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Strona archiwalna

 

Informuję, iż w roku bieżącym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przystąpiło do otwartego konkursu ofert w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej".

W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku otrzymało dotację celową na realizację projektu "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej" w wysokości 7.610,40 złotych.

Wersja XML