Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykorzystanie środków PFRON

Informacje o wydatkowaniu w danym roku środków PFRON w zakresu rehabilitacji społecznej  w Powiecie Kłobuckim są podawane w rocznych sprawozdaniach z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

Wersja XML